Danh sách Tổ giúp việc Ban điều hành Đề án 99

11:37 AM 24/08/2016

 1. Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - Tổ trưởng;

 2. Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, Trưởng phòng 1, Cục An ninh mạng, Bộ Công an - Thành viên;

 3. Thượng tá Vũ Quốc Tiến, Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tổng tham mưu - Thành viên;

 4. Ông Lương Thế Dũng, Trưởng khoa An toàn thông tin, Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban cơ yếu chính phủ - Thành viên;

 5. Bà Nguyễn Thúy Nhi, Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và Công nghệ - Thành viên;

 6. Ông Nguyễn Hoài Nam, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thành viên;

 7. Ông Phạm Thái Sơn, Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Kế hoạch - Đầu tư - Thành viên

 8. Bà Lê Thị Mai Hương, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 9. Ông Vũ Kiêm Văn, Văn phòng Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 10. Ông Lưu Anh Tuấn, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 11. Ông Nguyễn Đức Toàn, Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên

 12. Ông Nguyễn Anh Tuấn; Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 13. Ông Hồ Kim Cường, Trung tâm VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 14. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên;

 

Danh sách nguyên Thành viên Tổ giúp việc

 1. Bà Phạm Thị Tuyết Tuyết, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên (giai đoạn từ 10/2014 đến 10/2016);
 2. Bà Đặng Thị Xuân, Vụ Kết cấu hạ tầng đô thị, Bộ Kế hoạch - Đầu tư - Thành viên (giai đoạn từ 10/2014 đến 10/2016);
 3. Ông Tô Hồng Nam, Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông - Thành viên (giai đoạn từ 10/2014 đến 10/2016).