BAN ĐIỀU HÀNH

Ban điều hành triển khai Đề án 99 hoàn thành tốt kế hoạch công tác năm 2017

17:58 14/01/2018

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư, cử nhân an toàn, an ninh thông tin

19:32 03/11/2017

Trao 230 triệu học bổng khuyến khích cho 21 sinh viên tiêu biểu về an toàn thông tin

10:50 30/11/2016

Khai mạc Hội thảo khoa học lần thứ I về an toàn, an ninh thông tin

08:54 30/11/2016

Khai giảng các khóa đào tạo an toàn thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh (trong khuôn khổ Đề án 99)

13:54 25/10/2016

Cục An toàn thông tin và Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia tổ chức Khóa đào tạo đảm bảo an toàn thông tin nâng cao - Chuyên đề về xác thực điện tử và chữ ký số

09:46 22/10/2016

Bkav ký kết phát triển nguồn nhân lực An ninh mạng cùng ĐH CNTT - ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

09:05 20/09/2016