HOẠT ĐỘNG KHÁC

Sở TT&TT Vĩnh Phúc: Tập huấn kỹ năng về an toàn thông tin và xử lý sự cố

13:51 05/04/2018

Đại học Công nghệ TP.HCM sẽ tuyển sinh ngành mới An toàn thông tin

08:07 06/02/2017

Khai giảng khoá học An toàn thông tin trong các hệ thống thông tin quan trọng tại Việt Nam.

08:46 16/08/2016

Phú Thọ tổ chức đào tạo, tập huấn công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước thuộc tỉnh năm 2016

09:05 27/07/2016

Tập huấn nghiệp vụ về an toàn thông tin cho Công an Thành phố Hà Nội

08:58 14/07/2016

5 lý do nên học an ninh mạng

09:21 08/07/2016

Tập huấn về An toàn an ninh thông tin cho các cơ quan khối Đảng tại tỉnh Lâm Đồng

16:04 05/07/2016