Khai giảng các khóa đào tạo an toàn thông tin tại Thành phố Hồ Chí Minh (trong khuôn khổ Đề án 99)

01:54 PM 25/10/2016

Sáng ngày 24/10/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì, phối hợp cùng với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin IPmac tổ chức Khai giảng Khoá học Ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Tới dự Lễ khai giảng có ông Nguyễn Đình Tạo, Cục trưởng Cục Công tác phía nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, các ông (bà) thuộc Ban Điều hành, Tổ giúp việc của Đề án 99 và sự tham dự của các học viên là cán bộ phụ trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin đến từ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, các Sở Thông tin và Truyền thông khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin phát biểu tại lễ khai giảng

Nội dung chính của khóa học bao gồm: Giới thiệu và xử lý về ứng phó sự cố; Quản lý rủi ro; Các bước kiểm soát và ứng phó sự cố; Xử lý sự cố an toàn an ninh thông tin mạng; Xử lý sự cố mã độc; Điều tra và ứng phó sự cố; Bộ công cụ điều tra và ứng phó sự cố; Khôi phục sau sự cố.

Trong sáng cùng ngày Khóa đào tạo dành cho cán bộ kỹ thuật về An toàn ứng dụng Web căn bản tại TP. Hồ Chí Minh cũng được Cục An toàn thông tin phối hợp với Công ty Bước tiến việt cũng đã tổ chức khai giảng. Đây là khóa học theo Chương trình quốc tế theo chuẩn của hãng IBM (Web Application Security Fundamentals).

Khóa học tập trung vào các vấn đề Tổng quan về các vấn đề bảo mật ứng dụng Web; Các vấn đề cơ bản về bảo mật ứng dụng Web; Các lỗ hổng có thể bị xâm nhập; Xác thực bị phá vỡ và phương pháp quản lý các phiên làm việc; Cross-site scripting; Các đối tượng tham chiếu trực tiếp không an toàn; Cấu hình bảo mật không đủ an toàn; Tiếp xúc với các dữ liệu nhạy cảm; Kiểm soát mức độ truy cập và các chức năng còn thiếu; Giả mạo yêu cầu trên các sites; Sử dụng các thành phần với các lỗ hổng đã được xác định; Các cân nhắc về tính không hợp lệ cho việc chuyển hướng và chuyển tiếp; Tích hợp bảo mật vào trong vòng đời phát triển phần mềm.

Các đại biểu chụp ảnh cùng học viên

Hai khóa đào tạo Ứng cứu sự cố an toàn thông tin và An toàn ứng dụng Web cơ bản nằm trong chương trình đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin trong khuôn khổ Đề án 99 do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai tại khu vực miền Nam. Khóa học kéo dài trong 05 ngày, bắt đầu từ ngày 24/10/2016 và kết thúc ngày 28/10/2016.