VĂN BẢN
Số hiệu:
Hình thức văn bản:

Ngày ban hành:
Ngày có hiệu lực:

Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:

Trích yếu nội dung:Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
914-QĐ-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định ban hành Kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Đăk Nông đến năm 2020 01/06/2017
524/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định về việc ban hành Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015 – 2020. 08/04/2015
4648/KH-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Kế hoạch Công nghệ thông tin Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức an toàn, an ninh thông tin năm 2015 24/12/2014
8553/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân các tỉnh thành Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Phê duyệt Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 24/11/2014