Văn bản CĐĐH: 03/BC-BĐHĐA99
Số hiệu 03/BC-BĐHĐA99
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 của Ban Điều hành triển khai Đề án 99
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 24/02/2017
Ngày hiệu lực 24/02/2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm