Văn bản CĐĐH: 20/BC-BTTTT
Số hiệu 20/BC-BTTTT
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình triển khai đến hết năm 2016 và phương hướng năm 2017 của Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến hết năm 2020
Chi tiết văn bản
Ngày ban hành 03/03/2017
Ngày hiệu lực 03/03/2017
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin
Cơ quan ban hành
Người ký duyệt
Tệp đính kèm